Profesionální transformační koučování, koučink Brno, Vyškov, celá ČR

Ing. Marie Ježková vám nabízí profesionální transformační koučování, transformační koučink nejen v regionu Brno, Vyškov, ale také v rámci celé ČR. Osobně vás ráda uvítám ve své kanceláři v Brně a ve Vyškově, příp. jsem vám k dispozici prostřednictvím služby Skype nebo po telefonu v rámci celé ČR. S profesionálním transformačním koučinkem klient prochází hlubokou osobní proměnou. Mění se jeho způsob prožívání, chování a jednání, jehož podstatou je změna a transformace myšlení na zcela novou úroveň než doposud. Klient prochází uvědoměním sama sebe, uzdraví svoje vztahy, vytvoří si podporující prostředí a nalezne životní rovnováhu. Dále se naučí zacházet a zpracovávat emoce, promění se jeho způsob vnímání života a přístup k příležitostem a k možnostem, které mu otevírají cestu za skutečnou tvorbou života podle jeho vlastních pravidel. Klient se stává tvůrcem vlastního života, víc vyrovnanějším, spokojenějším a šťastnějším člověkem, který nachází vnitřní klid a mír.

Transformační koučování, koučink Brno, Vyškov - TYPY KOUČINKU

Transformační koučování, koučink Brno, Vyškov představuje jednotlivé typy koučinku, které jsou rozděleny podle specifických oblastí. Klient se může setkat s transformačním koučinkem životním, osobním, vztahovým, profesním, firemním a byznysovým. Koučovací proces je vždy zaměřen na individuální potřeby a cíle klienta, které se můžou v průběhu koučovacího procesu měnit takovým způsobem, jak se klient vyvíjí nebo posunuje ve svém progresu. Podrobnější informace o jednotlivých typech spolupráce si můžete přečíst na dalších stránkách mého webu.

Transformační koučink, koučování Brno, Vyškov - TYPY KONZULTACÍ

Typy konzultací, z kterých má klient možnost si vybrat dle svého uvážení, když se rozhodne pro transformační koučink, koučování Brno, Vyškov je několik. Osobní konzultace je vhodná při prvním setkání pro klienty v dojezdové vzdálenosti. Osobní konzultace může probíhat v průběhu celé spolupráce, příp. klient může s transformačním koučováním přejít nebo upřednostnit Skype konzultaci či telefonickou konzultaci. Poslední dva typy konzultací jsou vhodné pro klienty, kteří nejsou v dojezdové vzdálenosti. Snižuje se časová náročnost a také náklady na cestování. Výhodou je více klidu a známé domácí prostředí, kde se klient cítí dobře.

Co vám transformační koučování, koučink přinese?

Lidé, kteří vstupují do transformačního koučinku, mají různé potřeby a cíle, kterých chtějí dosáhnout. Mezi hlavní přínosy, o které se v souvislosti s transformačním koučováním klienti zmiňují, je hluboká osobní proměna a změna myšlení. To přináší především hlubší sebepoznání a sebeuvědomění, a s tím souvisí i rozvoj potenciálu, který je ukrytý v každém z nás. Klienti postupně objevují sami sebe, svoji podstatu, silné a slabé stránky, ujasňují si, co ve svém životě chtějí a co ne, kde se ve svém životě nachází, kam směřují a kde chtějí být. Seberealizace a vlastní rozvoj je dalším benefitem, s kterým se v transformačním koučinku lidé setkávají. S transformačním koučováním se klient díky svému poznání a rozvoji mnohem efektivněji učí z vlastních zkušeností, což mu ve velké míře otevírá nové obzory, vhledy a změnu perspektivy, jak se na dané situace a život dívá. V rámci transformačního koučinku dochází u klientů k ujasnění a vytvoření profesní i osobní vize. Ta je důležitá k tomu, aby koučovaný věděl, jakým směrem v životě jde a kam směřuje. Pokud člověk v životě nemá směr, pak se stává zmateným a ztrácí orientaci ve svém životě, v horších případech upadá do depresí a nemocí. Klient se naučí v průběhu spolupráce zacházet a zpracovávat emoce, a zároveň s tím měnit i svoje prožívání. To má pak vliv v celkovém chování a jednání klienta. Jeho svět dostává řád a přichází s tím celková životní spokojenost, vnitřní klid, harmonie a rovnováha kvalitně prožitého života. 

V transformačním koučinku je podpora sebedůvěry součástí zvyšování sebevědomí. Klient si uvědomí vlastní hodnotu, kterou přináší na světlo, dokáže rozvinout schopnosti a dovednosti, které potřebuje k tomu, aby se dále ve svém životě posunul, a zároveň se učí i novým dovednostem. Tohle vše má dopad v rámci transformačního koučinku na vykonávané aktivity. Klient se aktivně podílí na tvorbě vlastního života, už jen nesní. S transformačním koučováním klient buduje kvalitnější vztahy založené na důvěře a rozvoji stávajících či získaných nových schopností a dovedností. Klient se naučí vytvářet si podporující prostředí k tomu, aby dokázal snadněji překonávat všechny překážky a výzvy. S tím souvisí i vyšší produktivita, lepší soustředěnost a zaměřená pozornost na to důležité. To vše má vliv s transformačním koučinkem na klientovy kompetence. Zlepšuje se rozhodovací schopnost, kvalitnější zacházení s časem a vlastní energií, plánování a organizování aktivit. Koučovaný se rychleji posunuje vpřed pro něj tím správným směrem. Přínosů a benefitů, které nabízí koučovací proces je nespočet a lidem, kteří tento proces podstoupili či podstupují, se proměňuje život k lepšímu. Člověk víc zažívá spokojenější a šťastnější život a stává se vítězem a tvůrcem vlastního života.

Proč spolupracovat právě se mnou?

Jsem profesionální certifikovaný kouč s mnoha hodinami praxe v oblasti koučování a terapeutické práce s klienty. Jako kouč věřím v potenciál každého člověka. S transformačním koučinkem vždy hledám cesty a možnosti, jak by to mohlo jít. Nikdy se nevzdávám. Ve své praxi používám kombinaci vícero technik a metod v oblasti transformačního koučinku a terapií, díky čemuž dosahuji komplexnějšího přístupu a následně těch nejlepších výsledků u svých klientů. V transformačním koučinku vždy volím takový přístup, který plně odpovídá potřebám a cílům klienta. Jsem vášnivý nadšenec neurovědy a poznatky o fungování mozku a podvědomí velmi často využívám nejen při své práci s klienty, ale i ve svém osobním životě. Díky tomu dochází transformačním koučinkem ke skutečné změně myšlení, což má vliv na celkové prožívání, chování a jednání. Pokud je to nezbytné a situace to vyžaduje, zpracovávám s klienty emoční traumata, zranění, strachy a obavy, které by mohly být překážkou na naší společné cestě transformačním koučováním. Je důležité, aby klient byl v klidu a v pohodě, pak se může plně soustředit na svůj progres, systematicky na něm pracovat a posunovat se vpřed. Můj otevřený a kreativní přístup mi umožňuje vidět a ukazovat klientům možnosti a příležitosti tam, kde je sami nevidí. Baví mě a naplňuje ukazovat druhým, co vše je možné a pozorovat jejich rozvoj a to, že se v jejich životech věci skutečně dějí, už o nich jen nemluví. Ráda s klienty bořím vnitřní limity a limitující přesvědčení a dále nastavujeme lepší cestu vpřed jejich životem.

Díky svojí schopnosti vnímat druhého, empatickém přístupu a kvalitní komunikaci dokáží klienti s mojí pomocí velmi rychle chápat a uvědomovat si svoje životní situace a všechny s tím spojené souvislosti, které jim konečně dávají smysl. Tohle uvědomění jim otevírá nové cesty k jejich vlastnímu poznání a lepším výsledkům. Poskytuji kvalitní zpětnou vazbu, která pomáhá mým klientům k lepšímu porozumění a uvědomění si sebe sama. To má obrovský vliv na to, jaký přístup zaujímají v transformačním koučinku a následně implementují do svého života i v jednotlivých důležitých životních oblastech. Nachází mnohem efektivnější přístupy a postoje, které je začnou podporovat a o transformačním koučinku začnou přemýšlet zcela novým způsobem, protože pochopí, že při vzájemné spolupráci klient získává parťáka, který mu přináší do života nové impulsy. Tyto impulsy jsou pak akcelerátory jeho rozvoje a progresu. Po celou dobu spolupráce udržuji rovnováhu mezi podporou a výzvou. Podpora je velmi důležitá v momentech, kdy klient překonává těžší výzvy a překážky. Výzva je naopak vhodná v dobách, kdy klient vnímá určitou monotónnost, příp. stagnaci. Díky mým životním a profesním zkušenostem a vědomostem nejen z transformačního koučinku pomáhám klientům a vedu je efektivně v průběhu celého procesu, udržuji je motivované, mohou se na mě plně spolehnout a jsem jim k dispozici i mimo koučovací setkání. Jsem tady vždy, když je potřeba. Neustále se vzdělávám a pracuji na vlastním rozvoji, ať už profesím či osobním. S transformačním koučováním plně dodržuji etický kodex mezinárodní federace koučů. Pojďme nyní společně vykročit na cestu za dobrodružstvím a vaším novým životem s krásnými a naplňujícími zážitky.